Strategia

Arvot

IMG_4390
Hyvän merimiestavan ja veneilykulttuurin noudattaminen

Luontoarvojen vaaliminen ja suojaaminen

Jäsenistön keskinäinen kunnioitus ja suvaitsevaisuus

Maltillinen uudistuminen perinteitä vaalien

Hyvä hallinto

  • avoimuus ja läpinäkyvyys
  • tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus
  • demokraattinen päätöksenteko
  • suoraselkäisyys ja linjakkuus
  • yhteistyön korostaminen jäsenistön, vertaisseurojen, viranomaisten, kaupallisten toimijoiden ja median suuntaan
  • luottamus- ja toimihenkilöiden sitouttaminen ja kannustaminen
  • täsmällinen ja nopea tiedotus
  • positiivinen palveluasenne

Viihtyvyys

  • sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen

 

Visio

Kerho ylläpitää ja parantaa olemassa olevia palveluita. HVK on viihtyisä, turvallinen ja toimiva veneilykerho.

Kerho on kehittyvä ja houkutteleva yhteisö potentiaalisille uusille nuorekkaille jäsenille.

Kerho kannustaa ja sitouttaa jäseniään yhteisten asioiden edistämiseen.

Retkeilysaari säilyy mahdollisimman luonnontilaisena. Saari tarjoaa jäsenistölle luonnonrauhaa, lepoa ja virkistystä. Tarpeellinen kehitystyö on maltillista. Ympäristöarvojen merkitystä korostetaan.

 

Missio

Kerho tarjoaa jäsenilleen laadukkaita laiturointi-, telakointi-, koulutus- ja virkistyspalveluita, niihin soveltuvine tiloineen ja tarpeistoineen reilussa yhteistyön hengessä.

 

Strategia

Kerhon talous, tekniset elementit ja hallinto viritetään saavuttamaan arvojen mukaiset tavoitteet vision edellyttämään tahtotilaan pääsemiseksi.

Tavoitteiden mukaiset asiat valmistellaan esityksiksi hallituksen nimittämissä toimikunnissa.

Talvisäilytysalueen toimivuutta ja viihtyvyyttä kehitetään siten, että voidaan vaikuttaa Helsingin kaupunkiin alueen säilyttämiseksi kerhon hallussa. Toimintaympäristön muutoksia seurataan tarkasti ja niihin reagoidaan ennakoivasti.

Jäsenhankintaa tehostetaan. Aktiivitoimintaan kerhon hyväksi kannustetaan ja sitoutetaan nuorempia jäseniä terveen uusiutumisen takaamiseksi.

Kerhon viestinnässä ja jäsentiedotuksessa lisätään tietotekniikan suomia mahdollisuuksia. HooVeeKoo –jäsenlehteä ylläpidetään ja kehitetään kerhon omana tiedotuskanavana.