Katsastus

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.
Pääsääntöisesti veneet tulee katsastaa vuosittain (peruskatsastus) ja joka viides vuosi tai veneen vaihtaessa omistajaa tehdään perusteellisempi katsastus (sisältää nk. runkokatsastuksen). Katsastus tehdään veneilykauden alussa touko- kesäkuun aikana, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. HVK:n katsastusohjesäännön mukaan, kaikki ne veneet joilla on laituripaikka kerhon Rajasaaren kotisatamassa tulee katsastaa, samaisen ohjesäännön mukaan vene tulee katsastaa viimeistään 2 viikkoa laituriin tuonnin jälkeen. Katsastettu vene merkitään vuosittain HVK:n venerekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää kerhon lippua ja/tai viiriä, mikä taas on esimerkiksi Hästön retkisaareen tulon edellytys.

turvallisuusvarusteet
Turvallisuusvarusteet käydään läpi jokaisessa katsastuksessa.

Katsastusmenettely

Katsastus tapahtuu kerhomme katsastusohjesäännön ja kattojärjestön SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily) katsastusohjeistuksen mukaisesti, vesiliikennelain mukaiset vaatimukset huomioiden. Katsastuksesta huolehtii kerhon veneilyturvallisuustoimikunta, jonka katsastajilla on liiton ja kerhon myöntämä katsastajalupa. Vaadittavat varusteet voi tarkistaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ylläpitämästä listasta, ja tarkemmat ohjeet sekä perusteellisempi kuvaus katsastusmenettelystä löytyvät tästä.

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa ja/tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut tai siihen on tehty rakenteellisia muutoksia (esim. moottorin vaihto). Seura voi myös peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori ja sen apulaitteet, sekä vuosikatsastuksen edellyttämät kohteet/tarvikkeet.

tarrat
Vuosikatsastuksesta kertova tarra veneen paapuurin puolen ikkunassa.

Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa vesillä, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat kohteet, varusteet ja laitteet. Lisäksi katsastajat opastavat veneilijöitä ajankohtaisissa veneilyasioissa ja turvallisuudessa.

Katsastusluokat

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja käyttötarkoituksen mukaan. Katsastusluokkia on nykyään neljä;

 1. Avomeri
 2. Rannikko
 3. Saaristo
 4. Suojaiset vesialueet

Katsastajilta usein kysytään, että mihin luokkaan vene tulisi katsastaa. Karkeasti ottaen jaottelu voi olla seuraava muistaen, että katsastettavan veneen on myös sovelluttava käyttötarkoitukseensa; Avomeri-luokkaan katsastetaan omavaraiset veneet, joiden veneilyalueena ovat Euroopan rannikkoalueet ja Välimeri. Rannikko-luokkaan katsastus on suotavaa, jos veneilyalue rajoittuu Pohjan- ja Suomenlahteen sekä Itämeren rannikkoalueille. Saaristo-luokkaan katsastetaan veneet, joita käytetään Suomen rannikkoalueella, Ahvenanmerellä ja sisävesistöissä. Suojaisille vesialueille katsastetaan veneitä, joita käytetään ”yhteysveneinä” katsastusluokan mukaan suojaisilla vesialueilla. Tällaisia veneitä voi olla esim. HT-vene, tuulilasivene ja avovene.

Katsastusillat

Kerho järjestää keväisin useita katsastusiltoja, joihin tulee ennakkoilmoittautua kerhon
nettisivujen kalenterin kautta. Vuoden 2020 vahvistetut katsastusillat:
Torstait 7.5, 14.5, 28.5, 4.6, 11.6. ja 25.6. sekä tiistait 19.5, 16.6 ja 30.6.
Virallinen katsastusaika on klo. 17:00 – 20:00
Veneelle tehdään perus-/runkokatsastus viiden vuoden välein, ja siitä tulee aina sopia
erikseen katsastajan kanssa. Vuosikatsastus tapahtuu nimensä mukaan vuosittain.

Katsastusmenettely vuonna 2020 tehdään poikkeusoloissa ja totuttuun menettelyyn poiketen.

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja tämä vaikuttaa myös kerhomme HVK:n katsastustoimintaan.

Liittomme SVP (Suomen Purjehdus ja Veneily) on antanut ohjeistuksen jäsenseuroilleen, miten katsastukset voidaan järjestää näissä poikkeusoloissa. HVK:n hallitus on 7.4.2020 pitämässään kokouksessa hyväksynyt alla olevan menettelyn.
Katsastus 2020 tapahtuu pääsääntöisesti ilman henkilökontaktia – se tapahtuu puhelimen välityksellä. Vallitsevassa tilanteessa SPV ja HVK ei voi edellyttää katsastajien läsnäoloa ja tehdä näin katsastus perinteisesti veneessä. Tämän johdosta on seuraava menettely voimassa toistaiseksi.

On hyvin todennäköistä, että osa kerhomme katsastajista ovat vapaaehtoisesti paikan päällä katsastusiltoina. Haluan kumminkin muistuttaa varovaisuuteen ja turvaetäisyyksien kunnioittamiseen. Mikäli jollain (veneen omistaja ja/tai katsastaja) on vähäisimpiäkään ”flunssan” oireita – ei missään tapauksessa saa saapua kerholle!!

PERUSKATSASTUS – RUNKOKATSASTUS

 • Runkokatsastus siirretään syksyyn 2020 vesiltä noston yhteyteen, tai
 • Runkokatsastus siirretään kevääseen 2021

VUOSIKATSASTUS 2020

 • Veneen omistaja varaa katsastuksen kuten ennenkin seuran kotisivuilta, varauksen yhteydessä on kenttien täyttäminen tärkeätä – puhelinnumero ja sähköposti tarvitaan jatkon kannalta.
 • Ilmoittautuneet kirjataan ja verrataan kotisataman venepaikkalistaan.
 • Venekunnalle lähetetään tietopaketti (tämä katsastusmenettelyohje ja katsastuksen yleisohje) joka sisältää kopion yleisestä katsastuspöytäkirjasta, mistä selviää katsastuskohteet ja vaaditut varusteet katsastusluokittain.
 • Koska katsastusiltana suurella todennäköisyydellä kerholla on joko sihteeri tai toimikunnan puheenjohtaja paikalla – käy kerhorakennuksella ilmoittautumassa ja siirry tämän jälkeen veneelle odottamaan. Mikäli et pääse ennakkoon ilmoitettuna katsastusiltana paikalle, muistathan ilmoittaa asiasta.
 • Katsastusiltana, katsastussihteeri jakaa järjestyksessä jokaiselle katsastajalle katsastukseen ilmoittautuneet venekunnat ja katsastaja soittaa katsastettavalle, tehden puhelimitse opastetun omakatsastuksen tai tulee veneelle tekemään sen *).
  Sihteeri ei välttämättä ole itse paikalla kerholla, vaan hoitaa kommunikoinnin katsastajiin puhelimen välityksellä – saaden myös vahvistuksen katsastajilta kun katsastus suoritettu ja katsastaja vapaa seuraavaa tehtävää varten.
 • Veneen omistaja odottaa katsastusiltana veneellään katsastajan soittoa tai käyntiä *), jonka jälkeen suoritetaan katsastus kohta kohdalta katsastuspöytäkirjan ja katsastusluokan mukaan. Katsastus perustuu luottamukseen ja siihen, että veneen omistaja valmistautunut itse katsastustilaisuuteen kuten aikaisemminkin.
 • *) On olemassa mahdollisuus, että katsastaja saapuu veneelle kuten aikaisemminkin, mutta tämä katsastajakohtaista ja vapaaehtoista. Mikäli veneen omistaja ei halua katsastajan saapuvan veneelle – ilmoittakaa siitä sähköpostilla > katsastus@hooveekoo.fi
 • Katsastaja kirjaa katsastuksen joko suoraan Suuliin (SPV:n katsastusrekisteri) tai omalle katsastuspöytäkirja-pohjalle ja kirjaa sen myöhemmin Suuliin.
 • Katsastetun veneen omistajalle luovutetaan kirjallinen vahvistus (allekirjoitettu lomake), joka vastaa kirjausta venekirjaan, sekä vuoden 2020 katsastustarra – Venekirjaan katsastus viedään tätä lomaketta vasten 2021 katsastuksen yhteydessä. Katsastetun veneen lomake ja katsastustarra jätetään kerhotalolla jäsenille varattuun postilaatikkoon kirjekuoressa, varustettuna omistajan nimellä.
 • Mikäli katsastussihteeri ja/tai veneilyturvallisuustoimikunnan puheenjohtaja on paikan päällä, voidaan edellä mainitut (tarra ja lomake) luovuttaa toimistorakennuksella – jos näin niin katsastaja ilmoittaa asiasta katsastuksen päätteeksi.
 • Katsastajat raportoivat myös katsastamansa veneet sihteerille kokonaiskuvaa varten, jotta kerho voi lähettää muistutuksen niille venekunnille joiden veneet ovat vielä katsastamatta.

Mikäli virallinen katsastusaika/-ilta ei sovi, niin aina voi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä suoraan katsastajiin. Muulloin kuin virallisten katsastusiltojen aikaan tehdyt/sovitut katsastukset tulee korvata suoraan katsastajalle – matkakulut ja kohtuullinen korvaus siitä, että katsastaja tulee paikalle.  Katsastus ennen 1.7.2020 – virallisina katsastusiltoina sisältyy laituripaikkamaksuun. Myöhemmin kesällä katsastuksista peritään lisämaksu, joka on porrastettu ja jonka suuruus päätetään kerhon vuosikokouksessa. Vene on syytä katsastaa viimeistään kaksi viikkoa laituriin tuonnin jälkeen.

Ilmoittautuminen katsastuksiin vuonna 2020

Vuoden 2020 vahvistetut katsastusillat, virallinen katsastusaika on klo. 17:00 – 20:00
Torstait 7.5, 14.5, 28.5, 4.6, 11.6. ja 25.6. sekä tiistait 19.5, 16.6 ja 30.6.
Ohjeet sekä perusteellisempi kuvaus katsastusmenettelystä löytyvät tästä.

Katsastusillat 2020