Katsastus

Katsastuksen tarkoituksena on veneen ja venekunnan valmistautuminen turvalliseen veneilyyn, sekä ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta.

Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla ja/tai haltijalla, ja kulussa oltaessa veneen päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta heitä tästä vastuusta. Päällikön on ennen vesille lähtöä parhaansa mukaan varmistauduttava siitä, että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi varustettu sekä miehitetty niille vesialueille missä sitä on tarkoitus käyttää.

Veneet tulee katsastaa vuosittain (vuosikatsastus) ja joka viides vuosi tai veneen vaihtaessa omistajaa tehdään perusteellisempi katsastus (peruskatsastus), joka sisältää nk. runkokatsastuksen. Katsastus tehdään veneilykauden alussa touko- kesäkuun aikana, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. HVK:n katsastusohjesäännön mukaan kaikki ne venekerhon rekisteriin merkityt veneet, joilla on laituripaikka Rajasaaren kotisatamassa, tulee katsastaa viimeistään kaksi viikkoa vesillelaskun jälkeen. Myös ne veneet, jotka haluavat käyttää kerhon lippua ja/tai viiriä tulee olla katsastettuja.

turvallisuusvarusteet
Turvallisuusvarusteet käydään läpi jokaisessa katsastuksessa.

Katsastusmenettely

Katsastus tapahtuu kerhomme katsastusohjesäännön ja kattojärjestön SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily) katsastusohjeistuksen mukaisesti, vesiliikennelain mukaiset vaatimukset huomioiden. Katsastuksesta huolehtii kerhon veneilyturvallisuustoimikunta, jonka katsastajilla on liiton ja kerhon myöntämä katsastajalupa. Vaadittavat varusteet voi tarkistaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ylläpitämästä listasta, ja tarkemmat ohjeet, sekä perusteellisempi kuvaus katsastusmenettelystä lähetetään kaikille venepaikan varanneille.

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa
ja/tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut tai siihen on tehty rakenteellisia
muutoksia (esim. moottorin vaihto). Seura voi myös peruskatsastuttaa veneen aina kun
siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen
runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä.
Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet,
voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä
moottori ja sen apulaitteet, sekä vuosikatsastuksen edellyttämät kohteet/tarvikkeet.

tarrat
Vuosikatsastuksesta kertova tarra veneen paapuurin puolen ikkunassa.

Vuosikatsastus.

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa vesillä, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat kohteet, varusteet ja laitteet. Lisäksi katsastajat opastavat veneilijöitä ajankohtaisissa veneilyasioissa ja turvallisuudessa.

Katsastusluokat

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja käyttötarkoituksen mukaan. Katsastusluokkia on nykyään neljä;

  1. Avomeri
  2. Rannikko
  3. Saaristo
  4. Suojaiset vesialueet (vesijetit katsastetaan luokkaan 4)
Vuodelle 2024 on kattojärjestömme SPV teemana on veneen kiinnitys;

Kauden 2024 katsastustapahtumien yhteydessä tarkistetaan venekuntien köysivarustus ja niiden varusteet. Turvallinen veneen kiinnitys oli sitten kyse laituriin, poijuun tai ankkiriin on turvallisuuskysymys.

VENEEN VAKUUTUS

Helsingin kaupunki niinkuin HVK edellyttää, että kaikilla Humallahden kotisatamassa olevilla veneillä on oltava voimassa oleva vakuutus. Sama koskee niitä veneitä, jotka käyvät / kiinnittyvät Hästön vierassatamaan. Jokaiselta vastuullisella venekunnalta tulisi olla voimsaa oleva venevakuutus.

Katsastusillat

Kerho järjestää keväisin useita katsastusiltoja, joihin tulee ennakkoilmoittautua kerhon
nettisivujen kalenterin kautta. Veneelle tehdään perus-/runkokatsastus viiden vuoden välein, ja siitä tulee aina sopia erikseen katsastajan kanssa. Vuosikatsastus tapahtuu nimensä mukaan vuosittain kun vene on vesillä.

Ilmoittautuminen katsastuksiin vuonna 2024

Vuoden 2024 viralliset katsastusillat kerholla, ovat torstait 2.5, 16.5, 23.5, 30.5, 6.6, 13.6. ja 18.6, 27.6. sekä tiistai 7.5. Katsastusaika on klo 17:00 – 19:00 ja venytetään tarpeen mukaan.

Katsastusillat 2024