Katsastus

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa. Katsastus jaetaan peruskatsastukseen (sisältää nk. runkokatsastuksen) ja vuosikatsastukseen. Katsastus tehdään veneilykauden alussa kesäkuun loppuun mennessä, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Katsastettu vene merkitään vuosittain HVK:n venerekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää kerhon lippua tai viiriä, mikä taas on esimerkiksi retkisaareen tulon edellytys.

turvallisuusvarusteet
Turvallisuusvarusteet käydään läpi jokaisessa katsastuksessa.

Katsastusmenettely

Katsastuksesta huolehtii kerhon veneilyturvallisuustoimikunta, jonka katsastajilla on liiton ja kerhon myöntämä katsastajalupa. Vaadittavat varusteet voi tarkistaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ylläpitämästä listasta, ja tarkemmat ohjeet sekä perusteellisempi kuvaus katsastusmenettelystä löytyvät tästä.

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa ja/tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut tai siihen on tehty rakenteellisia muutoksia (esim. moottorin vaihto). Seura voi myös peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori ja sen apulaitteet.

tarrat
Vuosikatsastuksesta kertova tarra veneen paapuurin puolen ikkunassa.

Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa vesillä, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet. Lisäksi katsastajat opastavat veneilijöitä ajankohtaisissa veneilyasioissa ja turvallisuudessa.

Katsastusluokat

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja käyttötarkoituksen mukaan. Katsastusluokkia on nykyään neljä;

  1. Avomeri
  2. Rannikko
  3. Saaristo
  4. Suojaiset vesialueet

Katsastajilta usein kysytään, että mihin luokkaan vene tulisi katsastaa. Karkeasti ottaen jaottelu voi olla seuraava muistaen, että katsastettavan veneen on myös sovelluttava käyttötarkoitukseensa; Avomeri-luokkaan katsastetaan omavaraiset veneet, joiden veneilyalueena ovat Euroopan rannikkoalueet ja Välimeri. Rannikko-luokkaan katsastus on suotavaa, jos veneilyalue rajoittuu Pohjan- ja Suomenlahteen sekä Itämeren rannikkoalueille. Saaristo-luokkaan katsastetaan veneet, joita käytetään Suomen rannikkoalueella, Ahvenanmerellä ja sisävesistöissä. Suojaisille vesialueille katsastetaan veneitä, joita käytetään ”yhteysveneinä” katsastusluokan mukaan suojaisilla vesialueilla. Tällaisia veneitä voi olla esim. HT-vene, tuulilasivene ja avovene.

Katsastusillat

Kerho järjestää keväisin useita katsastusiltoja, joihin voi ilmoittautua kerhotalolla tai nettisivujen kalenterin kautta. Mikäli virallinen aika ei sovi, niin aina voi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä suoraan katsastajiin. Veneelle tehdään runkokatsastus viiden vuoden välein, ja siitä tulee aina sopia erikseen katsastajan kanssa.

Katsastus ennen 1.7. sisältyy laituripaikkamaksuun. Myöhemmin kesällä katsastuksista peritään lisämaksu. Vene on syytä katsastaa viimeistään kaksi viikkoa laituriin tuonnin jälkeen.

Ilmoittautuminen katsastuksiin vuonna 2019

Katsastusillat 2019