Katsastus

Katsastuksen tarkoituksena on veneen ja venekunnan valmistautuminen turvalliseen veneilyyn, sekä ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta.

Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla

ja/tai haltijalla, ja kulussa oltaessa veneen päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta 

heitä tästä vastuusta. Päällikön on ennen vesille lähtöä parhaansa mukaan

varmistauduttava siitä, että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi

varustettu sekä miehitetty niille vesialueille missä sitä on tarkoitus käyttää.

Veneet tulee katsastaa vuosittain (vuosikatsastus) ja joka viides vuosi tai veneen vaihtaessa omistajaa tehdään perusteellisempi katsastus (peruskatsastus), joka sisältää nk. runkokatsastuksen. Katsastus tehdään veneilykauden alussa touko- kesäkuun aikana, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. HVK:n katsastusohjesäännön mukaan kaikki ne venekerhon rekisteriin merkityt veneet, joilla on laituripaikka Rajasaaren kotisatamassa, tulee katsastaa viimeistään kaksi viikko vesillelaskun jälkeen. Myös ne veneet, jotka haluavat käyttää kerhon lippua ja/tai viiriä tulee olla katsastettuja.

turvallisuusvarusteet
Turvallisuusvarusteet käydään läpi jokaisessa katsastuksessa.

Katsastusmenettely

Katsastus tapahtuu kerhomme katsastusohjesäännön ja

kattojärjestön SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily)

katsastusohjeistuksen mukaisesti, vesiliikennelain

mukaiset vaatimukset huomioiden. Katsastuksesta

huolehtii kerhon veneilyturvallisuustoimikunta, jonka

katsastajilla on liiton ja kerhon myöntämä katsastajalupa.

Vaadittavat varusteet voi tarkistaa Suomen Purjehdus ja

Veneily ry:n ylläpitämästä listasta, ja tarkemmat ohjeet,

sekä perusteellisempi kuvaus katsastusmenettelystä

löytyvät lähetetään kaikille venepaikan varanneille.

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa
ja/tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut tai siihen on tehty rakenteellisia
muutoksia (esim. moottorin vaihto). Seura voi myös peruskatsastuttaa vene aina kun
siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen
runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä.
Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet,
voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä
moottori ja sen apulaitteet, sekä vuosikatsastuksen edellyttämät kohteet/tarvikkeet.

tarrat
Vuosikatsastuksesta kertova tarra veneen paapuurin puolen ikkunassa.

Vuosikatsastus.

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa vesillä, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat kohteet, varusteet ja laitteet. Lisäksi katsastajat opastavat veneilijöitä ajankohtaisissa veneilyasioissa ja turvallisuudessa.

Katsastusluokat

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja käyttötarkoituksen mukaan. Katsastusluokkia on nykyään neljä;

  1. Avomeri
  2. Rannikko
  3. Saaristo
  4. Suojaiset vesialueet (vesijetit katsastetaan luokkaan 4)

Vuodelle 2022 on kattojärjestömme SPV täsmentänyt ohjeistusta mihin luokkiin veneet kulloinkin katsastetaan. Veneet jaotellaan pitkälti CE merkintänsä ja käyttötarkoituksensa mukaan. Suurin muutos lienee katsastusluokka 4:n osata, johon katsastetaan CE merkinnältään D olevat veneet ja vesiskootterit. Suuritehoiset veneet ja muiden kuin D käyttöluokkien veneet eivät pääsääntöisesti jatkossa katsasteta luokkaan 4.

Uutta HVK:n osalta on vesiskoottereiden katsastus, joka tulee pakolliseksi kaikille HVK:n katsastusohjesäännön mukaisesti. Vesiskootterit katsastetaan luokkaan 4. ilman palosammutin vaatimusta – HVK:n katsastajilta saa lisää infoa asiasta.

Katsastusillat

Kerho järjestää keväisin useita katsastusiltoja, joihin tulee ennakkoilmoittautua kerhon
nettisivujen kalenterin kautta. Veneelle tehdään perus-/runkokatsastus viiden vuoden välein, ja siitä tulee aina sopia erikseen katsastajan kanssa. Vuosikatsastus tapahtuu nimensä mukaan vuosittain kun vene on vesillä.

Ilmoittautuminen katsastuksiin vuonna 2022

Vuoden 2022 vahvistetut katsastusillat ovat torstait 5.5, 12.5, 19.5, 2.6, 9.6, 16.6. ja 30.6. sekä tiistait 24.5 ja 21.6. Virallinen katsastusaika on klo 17:00 – 19:00.

Katsastusillat 2022