Katsastus

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.
Pääsääntöisesti veneet tulee katsastaa vuosittain (peruskatsastus) ja joka viides vuosi tai veneen vaihtaessa omistajaa tehdään perusteellisempi katsastus (sisältää nk. runkokatsastuksen). Katsastus tehdään veneilykauden alussa touko- kesäkuun aikana, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. HVK:n katsastusohjesäännön mukaan, kaikki ne veneet joilla on laituripaikka kerhon Rajasaaren kotisatamassa tulee katsastaa, samaisen ohjesäännön mukaan vene tulee katsastaa viimeistään 2 viikkoa laituriin tuonnin jälkeen. Katsastettu vene merkitään vuosittain HVK:n venerekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää kerhon lippua ja/tai viiriä, mikä taas on esimerkiksi Hästön retkisaareen tulon edellytys.

turvallisuusvarusteet
Turvallisuusvarusteet käydään läpi jokaisessa katsastuksessa.

Katsastusmenettely

Katsastus tapahtuu kerhomme katsastusohjesäännön ja kattojärjestön SPV:n (Suomen Purjehdus ja Veneily) katsastusohjeistuksen mukaisesti, vesiliikennelain mukaiset vaatimukset huomioiden. Katsastuksesta huolehtii kerhon veneilyturvallisuustoimikunta, jonka katsastajilla on liiton ja kerhon myöntämä katsastajalupa. Vaadittavat varusteet voi tarkistaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ylläpitämästä listasta, ja tarkemmat ohjeet sekä perusteellisempi kuvaus katsastusmenettelystä löytyvät tästä.

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa ja/tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut tai siihen on tehty rakenteellisia muutoksia (esim. moottorin vaihto). Seura voi myös peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori ja sen apulaitteet, sekä vuosikatsastuksen edellyttämät kohteet/tarvikkeet.

tarrat
Vuosikatsastuksesta kertova tarra veneen paapuurin puolen ikkunassa.

Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa vesillä, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat kohteet, varusteet ja laitteet. Lisäksi katsastajat opastavat veneilijöitä ajankohtaisissa veneilyasioissa ja turvallisuudessa.

Katsastusluokat

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja käyttötarkoituksen mukaan. Katsastusluokkia on nykyään neljä;

  1. Avomeri
  2. Rannikko
  3. Saaristo
  4. Suojaiset vesialueet

Katsastajilta usein kysytään, että mihin luokkaan vene tulisi katsastaa. Karkeasti ottaen jaottelu voi olla seuraava muistaen, että katsastettavan veneen on myös sovelluttava käyttötarkoitukseensa; Avomeri-luokkaan katsastetaan omavaraiset veneet, joiden veneilyalueena ovat Euroopan rannikkoalueet ja Välimeri. Rannikko-luokkaan katsastus on suotavaa, jos veneilyalue rajoittuu Pohjan- ja Suomenlahteen sekä Itämeren rannikkoalueille. Saaristo-luokkaan katsastetaan veneet, joita käytetään Suomen rannikkoalueella, Ahvenanmerellä ja sisävesistöissä. Suojaisille vesialueille katsastetaan veneitä, joita käytetään ”yhteysveneinä” katsastusluokan mukaan suojaisilla vesialueilla. Tällaisia veneitä voi olla esim. HT-vene, tuulilasivene ja avovene.

Katsastusillat

Kerho järjestää keväisin useita katsastusiltoja, joihin tulee ennakkoilmoittautua kerhon
nettisivujen kalenterin kautta. Veneelle tehdään perus-/runkokatsastus viiden vuoden välein, ja siitä tulee aina sopia erikseen katsastajan kanssa. Vuosikatsastus tapahtuu nimensä mukaan vuosittain.

Ilmoittautuminen katsastuksiin vuonna 2021

Vuoden 2021 vahvistetut katsastusillat ovat torstait 6.5, 20.5, 27.5, 3.6, 10.6. ja 17.6. sekä tiistait 11.5, 22.6 ja 29.6. Virallinen katsastusaika on klo 17:00 – 19:00. Ohjeet sekä perusteellisempi kuvaus katsastusmenettelystä löytyvät tästä.

Katsastusillat 2021