Traficom muistuttaa navigointitaitojen tärkeydestä GPS-häiriötilanteissa

Tekniset apuvälineet eivät korvaa veneilijän hyviä navigointitaitoja yllättävissä tilanteissa, kuten satelliittinavigoinnin häiriintyessä, korostaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tuoreessa tiedotteessaan.

“Radiohäiriötilanne Suomen maa- ja merialueilla on pääasiallisesti normaali ja veneilykauden voi aloittaa levollisin mielin. Veneillessä kohdattaviin mahdollisiin häiriötilanteisiin on aina kuitenkin hyvä varautua ennalta. Karttapohjaisen navigoinnin harjoittelu vahvistaa turvallista ja sujuvaa toimintaa tilanteissa, jos GPS-paikannusta ei ole saatavilla”, toteaa Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki.

Suomenlahden alueella havaitaan tällä hetkellä paljon GPS-häiriöitä ilmailussa, mutta ilmoituksia häiriöistä maan pinnalla tai merialueilla ei ole juuri tullut. Häirintää käytetään tyypillisesti suojaamaan omaa infrastruktuuria tai tärkeitä kohteita, jolloin häiriövaikutus voi levitä myös laajemmalle. Avoimilla merialueilla häiriöitä voi tämän vuoksi esiintyä sisämaata helpommin erityisesti itäisellä Suomenlahdella.

Merikartta aina mukaan

Merikartta on syytä pitää aina mukana, mutta sitä pitää osata myös lukea.

“Plotteri ei vesiliikennelain mukaan ole ensisijainen navigointiväline, joten yksin siihen ei kannata luottaa. Omien taitojen pitää olla riittävällä tasolla navigointiin ilman plotteria. Suomessa järjestetään laajasti eri tahojen tuottamaa veneilijöiden koulutusta osaamisen varmistamiseksi”, korostaa johtava asiantuntija Kimmo Patrakka.

Veneen päällikön tehtävä on aktiivisesti seurata ja tietää veneen sijainti. Tutuillakin vesialueilla olosuhteet voivat yllättää ja muuttua. Tällainen tilanne voi kohdata esimerkiksi silloin, kun karttaplotterissa ilmenee paikannuksen estävä häiriö.

Ilmoita radiohäiriöistä Traficomiin

Radiohäiriöistä merellä kannattaa aina ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Virasto selvittää radiohäiriöitä ja koostaa häiriötilannetietoa Suomessa. Radiohäiriöilmoituslomakkeen voi täyttää helposti vaikka kännykällä suoraan veneestä tai rantautumisen jälkeen.

Radiohäiriöilmoituslomake: Ilmoitus radiohäiriöistä | Traficom

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä huolehtii siitä, että Suomessa on käytettävissä toimivat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut. Virasto on myös palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Traficom vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä ja tukee kestävää kehitystä. Traficomissa työskentelee yli 900 asiantuntijaa 15 paikkakunnalla.