Erilaisuuden hyväksyminen ja suvaitsevaisuus

Paula Laasonen, kommodori

Erilaisuuden hyväksyminen ja suvaitsevaisuus

Olen seurannut huolestuneena eripuraa kasvattavaa viestintää HVK:n sisäisillä Facebook-sivuilla.

Kommodorin ominaisuudessa haluaisin muistuttaa meille kaikille, että olemme sitä vahvempia mitä paremmin voimme yhteistyössä tehdä asioita ja huomioida toistemme erilaisuuden. Eripuran kasvattaminen jäsenistön välillä ei ole meidän kenenkään etu vaan siitä kärsimme me kaikki.

Yhdistys ei voi toimia ajatuksella ”Minulle kaikki ja heti”. HVK:lla on rajalliset resurssit, jolloin kaikki tulevaisuuden investoinnit ja muut hankinnat täytyy tarkoin harkita, aikatauluttaa ja hyväksyttää yhdistyksen kokouksella, kuten nyt onkin tehty yhdistyksen kokouksissa esitetyissä investointi ja rahoituslaskelmissa seuraaviksi vuosiksi.

Pohdintaa aiheuttaa myös retkisatamamme Hästön tulevaisuus, kuinka koko jäsenistömme haluaa retkisatamaamme kehitettävän? Selvää on, että retkisatamamme toiminnasta aiheutuvat kulut täytyy pystyä kattamaan retkisataman käyttäjiltä kerättävillä maksuilla mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Retkisatamassamme on muutama vilkkaampi viikonloppu (kesäkuussa 1 + juhannus ja elokuun lopulla n. 2kpl). Muun ajan retkisatamamme käy hiukan vajaateholla. Ruuhkaisten viikonloppujen aikana voisimme pidättäytyä vierasveneiden kutsumisesta saareen. Kerhossamme on muutamia hiukan hankalia ns. peräporttiveneitä, joiden on hyvin hankalaa rantautua muualle kuin nykyiselle ponttoonilaiturille. Olisi hienoa, mikäli muut veneet pystyisivät näinä ruuhkaisina viikonloppuina käyttämään muita rantautumispaikkoja, joita on vapaana runsaasti – onhan veneessänne käytettävissä peräankkuri.

On käyty erilaisia keskusteluja ja suunnitelmia ponttoonilaiturin jatkamisesta. Tähän mennessä ne ovat kaatuneet jo alkumetreillä koska yhteen pätkään mahtuu max. 3-4 venettä ja laiturin jatkos vie saman verran luonnonranta- ja ponttoonin takaisia paikkoja + ainakin osan ns. paviaanikallion paikoista. Ponttoonilaiturin kääntäminen taas ei talvisten jääolosuhteiden vuoksi ole mahdollista. Saaritoimikunta ottaa hyviä ideoita ja ajatuksia vastaan.

Pohjoisen puolen yhdyslaiturin uusinta oli välttämättömyysinvestointi, joka hyväksyttiin tehtäväksi yhdistyksen kokouksessa marraskuussa 2017. Vanha laituri oli hajoamispisteessä palveltuaan meitä yli 30 vuotta. Ilman tätä uusimista kulku pikkusaarelle ja vanhalle grillille olisi päättynyt ja kaikki ne veneet, jotka siihen nyt kiinnittyvät olisivat joutuneet kiinnittymään muihin jo nytkin joskus ruuhkaisiin laitureihin.

Muutamana kesän ruuhkaisenakin viikonloppuna ei yhtään kerhon jäsenen venettä saa tilanpuutteen vuoksi käännyttää pois, vaan yhteistyössä on sijoitettava tuleva vene satamaan. Hästö on täysi vasta kun se on täyteen pakattu ja viimeisimmät veneet ovat pitkällä aallonmurtajan itäpuolella.

Hyvää Veneilykesää kaikille

t. paula veneretkeltään Höga Kustenilta