HVK:n syyskokous pidettiin 29.11.2022

Paikalle oli saapunut 33 äänivaltaista jäsentä.
Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden muistoksi. Erityisesti muisteltiin kerhon pitkäaikaisia aktiiveja Hannu Tulkkia ja Mauri Väänästä.
Kommodori Antti Tamminen avasi kokouksen ja totesi sen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi. Kokouksen puheenjohtajana jatkoi Mikko Niini ja sihteerinä Eira Lamminen.
Päätettiin hyväksyä entiset toimikunnat hallituksen valmisteleman esityksen mukaisesti.
Päätettiin hyväksyä entiset vuoden 2022 jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2023.
Raimo Lamminen esitetään hallituksen puolesta HVK:n kunniakommodoriksi
Kokous hyväksyi esityksen ja kommodorin johdolla onnitteli kokoukseen osallistunutta Lammista.
Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä kerhon jäsenille, pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.