KOKOUSKUTSU

KOKOUSKUTSU HVK:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN 26.4. KLO 19.

Kokous järjestetään Humallahden venekerhon kerhotiloissa, Rajasaarenpenger 6

tiistaina 26.4.2022 klo 19:00 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja vuoden 2021 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Kokousmateriaali on lähetetty jäsenille sähköpostijakeluna, nähtävissä myös kerholla.
Kahvitarjoilu
Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen järjestäytyminen:
3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
4. valitaan kokoukselle sihteeri
5. valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
6. valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa
Esitellään edelliseltä toimintakaudelta:
7. toimintavuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös
8. tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta toimintavuodelta 2021
Päätetään:
9. tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
Käsitellään:
11. muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat, ei kuitenkaan sellaisia, joista mainitaan voimassa olevan yhdistyslain 23 §:ssä, mikäli niistä ei ole kokouskutsussa mainittu
14. kokouksen päättäminen
Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista!