Tiedotus veneilijöille

Hei!

Tiedoksenne:

Vene- ja alusliikenteen on kierrettävä Hernesaaren itärannan työalue

 Hernesaaren itärannan alueella tehdään merenpohjan täyttötöitä proomuilla, mikä tarkoittaa, että alueen vesisyvyys muuttuu päivästä toiseen. Vene- ja alusliikenteen on kierrettävä työalue turvallisuussyistä.

Hernesaaren Itärannan esirakentamisurakan työalue on merkitty keltaisilla viitoilla. Työalueen läpi ajaminen on kielletty. Alueen kiertäminen on tärkeää, jotta vältytään onnettomuuksilta.

Hernesaaren itärannan esirakentaminen alkoi vuonna 2020 ja päättyy tammikuussa 2022. Ruoppaus- ja täyttötyöt ajoittuvat vuosille 2020–2021.

Lisätiedot: projektipäällikkö Tomi Laine, p. 310 39762, tomi.m.laine@hel.fi

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/vene-ja-alusliikenteen-on-kierrettava-hernesaaren-itarannan-tyoalue

Ystävällisin terveisin Henna Inkinen

– – – – – – – – – – – – – – –

Henna Inkinen
Viestintäassistentti

Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristö
Viestintäpalvelut
Media- ja asukasviestintä
PL 58200, Työpajankatu 8
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. 09 310 37549, 040 647 2899
henna.inkinen@hel.fi
www.hel.fi