HVK mukaan Pajalahden Veneilykouluun

Tämän vuoden alussa aloitettiin määrätietoinen koulutustoiminnan kehittäminen, jonka tulokset näkyivät jo kevättalvella: kerholla järjestettiin laaja kattaus erilaisia koulutuksia, joista voi lukea enemmän täällä. Varsinainen tavoite oli kuitenkin pidemmällä. Koulutus- ja venematkailutoimikunnan puheenjohtaja Janne Ignatius lähetti alkutalvella helsinkiläisille veneseuroille tarjouksen koulutusyhteistyön järjestämisestä. Tällaista yhteistyötä pidettiin erittäin kannatettavana sekä HVK:n koulutus- ja venematkailutoimikunnassa että hallituksessa.

Yhteistyö muotoutuu

HVK:n kerhorakennuksen koulutustila

Pitkin kevättä tehdyn työn ja tapaamisten jälkeen HVK lähetti hakemuksen Pajalahden Veneilykouluun (PaVe) liittymiseksi. Pääsy mukaan ei ollut lainkaan läpihuutojuttu, sillä osaan aiemmista yhteistyötunnusteluista ei ole suhtauduttu myönteisesti PaVessa, ja kunkin kuuden lauttasaarelaisen jäsenseuran hallituksen tuli tehdä myönteinen päätös HVK:n mukaantulosta. HVK:n vahvuuksia PaVen kannalta olivat HVK:n kokeneet omat koulutttajat ja erityisesti koulutukseen hyvin soveltuva kerhorakennus.

Koulutustarjonnassa uusi aika

Kaikki jäsenseurat puolsivat hakemusta, joten alkavasta syksystä lähtien HVK on mukana yhteistyössä. “Veneilykoulutustarjonta jäsenillemme tulee moninkertaistumaan”, iloitsee Ignatius. Myös kommodori Timo Wiiala on tyytyväinen, että pitkään kehitteillä ollut suunnitelma konkreetista koulutusyhteistyöstä muiden venekerhojen kanssa on löytänyt muotonsa: “Koulutus on aina kaikille hyödyllistä. Kokenutkin veneilijä löytää uutta ja voi päivittää vanhaa tietotaitoa monipuolisilla kursseilla”, sanoo Wiiala. “Uusille jäsenille ja -veneilijöille kurssit ovat verrattoman hyödyllisiä”. Lisäksi veneilyturvallisuuspäällikkönäkin toimiva Wiiala korostaa, että niin veneenkuljettajien kuin veneidenkin turvallisuustaso nousee taitojen karttuessa.

Suunnittelu käynnistyy

Tulevan lukuvuoden suunnittelu on juuri alkamassa, ja HVK:n jäsenet pääsevät kertomaan koulutustoiveitaan lähiaikoina osana pientä syyskyselyä. Sen lisäksi voi tietysti aina lähettää suoraan postia koulutus- ja venematkailutoimikunnalle, joka kertoo asiasta lisää. Kurssitarjonnan kehittymisestä tiedotetaan myöhemmin lisää kerhon sivuilla.

 

Pajalahden Veneilykoulu PaVe, pave.fi, on vuonna 2010 perustettu länsihelsinkiläisten veneseurojen rekisteröimätön koulutusyhteistyön elin. PaVe järjestää maksuttomia kursseja, ja lukuvuonna 2017 (loppusyksy 2016 – kevät 2017) pidettiin n. 20 kurssia. Kurssit ovat avoimia vain jäsenseuroille, joita ovat moottoriveneseurat SMK, LV ja nyt myös HVK, perinteiset pursiseurat Sindbad ja KoPu, kaupungin venepaikkalaisten pursiseura LPS sekä navigaatioseura LK.