HVK:lle valittiin uusi hallitus

HVK:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 19.11. Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Keskustelu oli vilkasta ja kokous vietiin läpi hyvässä hengessä.

Kommodori Paula Laasonen onnittelee uutta kommodoria Antti Tammista, seuraavana vuoroaan odottavat Rauli Harju sekä Jyrki Pauloma.

Uudeksi kommodoriksi Paula Laasosen tilalle valittiin Antti Tamminen. Muita uusia hallituksen jäseniä ovat Gustav Broman, Jarno Hartonen sekä Rauli Harju (vuodeksi 2020). Uudelleen hallitukseen valittiin Jyrki Pauloma, Henrik Westerholm ja hallituksessa jatkavat Eira Lamminen, Jari Maunu sekä Ari Koskinen.

Joulukuussa järjestetään hallituksen vaihtokokous ja uusi hallitus järjestäytyy vuoden 2020 tammikuussa, jolloin valitaan varakommodorit ja päätetään hallituksen jäsenien toimikuntavastuista.

Kokouksessa päätettiin ensi vuoden jäsenmaksuista sekä toimikunnista. Jäsenistö hyväksyi hallituksen esityksen. Jäsenmaksut ja toimikunnat pysyvät entisellään. Lisäksi käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Venekerhorakennus liitetään kunnalliseen viemäriverkkoon

Kokouksen puheenjohtajana toimi Jukka Wallinheimo ja sihteerinä Eira Lamminen.

Merkittävin investointi vuonna 2020 tulee olemaan kerhorakennuksen liittäminen kunnalliseen painevesiviemäriin, mikä tulee pienentämään kuluja ja helpottamaan sataman vesihuoltoa. Helsingin kaupunki rakentaa talven aikana Lauttasaaresta Töölöön uuden painevesiviemärin, joka menee Rajasaarenpenkereen kautta. Tässä yhteydessä liityntä kaupungin viemäriverkostoon saadaan hoidettua kustannustehokkaasti.

Tuore kommodori sitoutui uuden hallituksen kanssa päivittämään HVK:n strategian tulevalla kaudella.

Jäsenistö kiitti kommodori Paula Laasosta ja satamakapteeni Markku Riekkistä sekä muita HVK:n hallituksesta poistuneista erinomaisesta työstä venekerhon eteen.